Текущи проекти

Тук ще намерите проектите, които в момента са в етап на строителство. Ще откриете подробна информация за основните характеристики на конкретния обект, неговото местоположение, идейната и проектната фаза, строителството, довършителните работи, интериора, както и срока за завършване на обекта. Свържете се с нас, за да разберете кои са имотите, които в момента са в продажба. На разположение сме да ви съдействаме.